Drøbak Golfklubb

Drøbak Golfklubb ligger i Drøbak i Akershus. Klubben startet opp i 1988, og banen ble åpnet i 1992. Klubben har mer enn 200 medlemmer, og flere tusen besøkende benytter banen hvert år. Det blir spilt nesten 30 000 runder golf på banen hver sesong, og klubben er en av de tre mest besøkte banene i landet.Golfbanen er velholdt og holder høy standard. Det er 18 hull på banen, som er en parkbane med skog i nærheten. Banen har mottatt den flotte prisen «Premier European Golfcourse». Klubben har et bredt tilbud både til unge og eldre, og jobber aktivt for å inkludere alle. De tilbyr blant annet golf for personer med nedsatt funksjonsevne. Golf Grønn Glede er et tilbud til langtidssykmeldte, uføre eller andre som står utenfor arbeidslivet. Man kan lese mer om klubben og banen på den offisielle nettsiden til Drøbak Golfklubb. Der finner man også en oversikt over klubbens aktiviteter.